Ansprechpartner: Herr Dipl.-Inf. Alexander Görnitz

Herr Dipl.-Inf. Alexander Görnitz
PLS Programmierbare Logik & Systeme GmbH
Ansprechpartner Mitarbeitergewinnung

Herr Dipl.-Inf. Alexander Görnitz

Technologiepark Lautech
Strasse der Freundschaft 92
02991 Lauta

(035722) 384 0